Günlük çalışma hayatımızda ve yaşantımızı sürdürmek için herkes olarak geçimimizi sağlamak için farklı sektörlerde ve çeşitte çalışma hayatında bulunmaktayız. İş hayatını genel olarak özel sektör ve kamu görevleri olarak ayırmamız mümkündür ancak özel sektörde kendi içerisinde branşlara ayrılmaktadır.

En bilineni başka bir kişi adına aylık ücretli olarak çalışılması ve kendi iş yerinin işletilmesidir, bir kişinin kendi işi olması demek belirli bir sermaye ve iş yerine sahip olunması ile kara dönüşmesi olarak anlaşılır. Ancak iş hayatına atılırken gerekli görülen envanterlere sahip olmayan kişilerinde arkasında destek olarak görülen iş yeri açma kredisi farklı kurumlar tarafından gerçek ve tüzel kişilere finanse edilir.

Kredi denilince ilk gelen bankalardır ancak mevzu bahis yeni bir iş yeri olunca karşımıza sektörümüze bağlı olan kooperatifler, kalkınma ajansları ya da KOSGEB gibi devletin resmi kurumları da çıkabilmektedir.

Bankaların Hangisinde Daha Düşük Faiz Oranı Var?

Yeni bir girişim içerisindeyken karşımıza çıkan bankalar oldukça çeşitli olsa da sizlere düşük faizle iş yeri açma kredisi veren bankalardan bazılarına değinelim. Devlet bankası olarak bildiğimiz Ziraat Bankası %1,11 gibi faiz oranı ile iş yeri açmak isteyen kişilere maksimum 48 ay vadeli olarak kredi kullandırabilmektedir.

Bunun dışında ise Vakıfbank %1,16 ve Şekerbank %1,75 gibi oranlar ile geleceğin patronlarına destek olabilmektedir, bankaya bulaşmadan iş yeri açmayı planlar içinse KOSGEB belirli koşul ve şartlar altında faizsiz veya uzun vadeli krediler kullandırabilmektedir. Faizsiz kredi için gerekli koşullardan birisi de kurumun kendi bünyesinde verdiği 32 saatlik girişimcilik eğitim programına katılımıdır.

İş yeri açılırken mutlak olarak yapılması gereken ilk madde kurulacak şirketin türünün seçilmesidir, bunlar anonim, limited ya da şahıs şirketidir. Bilindiği üzere limited şirketler için en az 10,000 TL ve şahıs şirketleri içinde 500 TL gibi rakamlarda sermaye olunması gerekmektedir, çekilen kredi bağlantı olarak bu şartların temini ve şirketin ikamesindeki giderleri konusunda mutabakata varılabilir.

İş yeri Açma Koşulları

İşletmenizi kurarken ve iş yeri açma kredisi kullanırken baz alınması gereken bazı kıstaslar vardır, bunların ilki iş yerini açacağınız binanın kirası veya içerisinde yapılacak işletmeye uygun tadilat masraflarının elinizdeki kredi ile karşılanabileceğine emin olunması ayrıca ticaretini yapacağınız mal ve malzemelerinizin gerekli toptancılardan teminini karşılayabilmesi ve son olarak da işletmenin açımından sonraki gelir ve giderlerin idamesi olarak sınıflandırabiliriz. Tüm bu gerçekler ile birlikte açacağımız iş yerinin sınıflandırılması da önemlidir, örneğin küçük işletmelerin açılış ve kurulum masrafları basit usul vergiye tabi olduğundan minimum seviye de tutulabilmektedir.