Bankalardan kredi almak, ciddi rahatsızlıkları olan kişiler için de imkansız değildir. Fakat kişi kanser ise, bankanın kredi vermek için şartı kefil olacak birinin bulunmasıdır. Kişinin ölmesiyle miras paylaşıldığı gibi borçlar da mirasçılar arasında paylaştırılır. Bu durum yalnızca kanser sebebiyle ölümde geçerli bir kanun değildir. Kanser sonucu ölen kişinin borçlarının silinmesi için ise kişinin hayat sigortası olması gerekmektedir.

Hayat Sigortası

Bazı bankalar kredi tahsis edeceği durumda, sözleşmede kişinin bir takım bilgilerini istemektedir. Bunlar; kalıtsal hastalığı olup olmadığı, yaşı, sigara içip içmediği gibi durumlardır. Hayat sigortası ölen borçlunun borçlarını ödemekle yükümlüdür. Ölen kişinin ardından sigorta, kişinin ölüm raporunu istemektedir. Fakat sigorta şirketlerinin borçları ödemek konusunda imtina ettiği durumlar da söz konusudur. Eğer kişi poliçede hasta olduğu bilgisini gizlemişse ve ölümü hastalığı neticesinde gerçekleşmişse sigorta şirketi borcu ödemeyi reddeder. Bankaya ödeme yapılmaz. Kişini hayat sigortasının olmaması halinde borçları kefiline ya da varislerine bırakılır.

Sigortanın Ödememesi Halinde

Borçlunun kredisi, sigorta şirketi tarafından ödenmediği taktirde, kişi bir kefil gösterdiyse, geriye kalan borçlar kefil tarafından ödenmek zorundadır. Kefilin olmaması durumunda, mirasçılar borcu ödemek durumunda kalmaktadır. Aksi bir durum söz konusu olup, mirasçılar borcu ödemeyi reddederse, ölen kişinin mirasından da mahrum kalırlar. Bu durumda yasal yükümlülükleri ortadan kalkmaktadır.

Ölen Kişinin Ödediği Borçlar

Ölen kişi, ölmeden evvel borcunun bir kısmını ödemiş ve hayat sigortasına sahipse, sigorta şirketi borcu ödeyeceği taktirde, ölen kişin ödemiş olduğu miktar kişinin mirasçılarına tahsis edilir. Ödemenin alınması için ölen borçlunun ölüm belgesi ile birlikte ölen kişinin yakınlarının bankaya başvurması gerekmektedir. Aksi bir durumla karşılaşıldığında, sigorta şirketinin ödemeyi gerçekleştirmediği gibi bir durumda, kişinin yakınları yasal olarak haklarını aramalıdır.

Sigortanın Borcu Karşılamadığı Durumlar

Eğer ölen kişi intihar ettiyse veya kanser hastası ya da kalıtsal bir hastalığı olmasına rağmen, poliçede bunu belirtmediyse ve ölüm sebebi hastane raporuna göre hastalığından kaynaklı ise sigorta şirketi, ölen kişinin borcunu ödemek istememektedir. Bu gibi durumlar karşısında kişilerin, yakınlarının mahcubiyet yaşamaması adına, sağlıklarında, işlemlerini daha açık ve titizlikle yapmaları gerekmektedir.