Konut üzerine kredi kullanım hakkından doğan kanuni haklar mevcuttur. Günümüzde konut alımlarının önemli birçoğu bankalar aracılığı ile konut kredisi kullandırılarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kredilerden doğacak olan riskleri bertaraf etmek amacı ile bankaların da kendilerini güvence altına almaları olağandır. Bu gibi durumlar resmi belgeler ile birlikte krediyi kullanan kişilerin bilgisi dahilinde yapılıyor. Bu durumların bazıları konut üzerinde İpotek, haciz ve intifa şeklinde gerçekleşiyor.

Konut İpoteği Nedir?

Kredinin ödenmesini garanti altına almak maksadı ile taşınmaz varlığın teminat şeklinde gösterilmesi durumuna ipotek denir. Kredili konut alımlarında kredi kullanan kişinin aldığı konut üzerine kredi bitene kadar satış işlemlerini gerçekleştiremiyor olması durumu da diyebiliriz.

Haciz Nedir?

Konut kredisi üzerinden durumu değerlendirerek örnekte bulunalım. Haciz işlemi, konut kredisi kullanan kişi ödemelerini yapmadığı veya yapamadığı durumlarda kredi veren kurum tarafından borçlu olan kişinin konutu üzerinde resmi olarak el koyma durumunu gösterir. Bu durumda iki taraf arasında anlaşma devreye giriyor. Anlaşma sağlanamaması durumunda hacze konu olan ev satılarak borçlunun borcu kapatılıyor.

Hacizli Ev Alınabilir Mi?

Resmi olarak bir konutun üzerinde haciz işlemi başlamış ise o konutu almak mümkün değildir. Şayet almak isteniyor ise haczin kaldırılması gerekiyor. Bu durum alacaklı ve borçlu kişinin haciz işlemlerini durdurması ile mümkün olabiliyor.

İntifa Nedir?

İntifa, kelime anlamı olarak başkasına ait olan bir mülk üzerinden faydalanma ve-veya kullanma hakkına deniliyor.
İntifa veya intifa hakkı mülkiyet hakkından sonra bu konuda var olan en güçlü hak olarak öne çıkıyor. Tapu tescil yolu ile kurulur ve konutlar ile ilgili mülkiyet hakkı haricinde tüm hakları kapsar. Ayrıca bu durum için sıkça sorulabilecek bir durumu da göz önüne almak gerektiğini düşünerek, intifa hakkı miras yolu ile devredilemiyor ve kişinin vefatı durumunda bu hak da sona eriyor.

İntifa Hakkı Kimlere Verilebilir?

İntifa hakkı, özel kişilere verilebilir. Tüzel kişilere de verilebilir fakat burada bir sınırlandırma söz konusudur. Bu da intifa hakkı verilecek tüzel kişilere verilecek olan hak sadece 100 yıl ile sınırlandırma getirilmiştir.